cn域名价格调整通知

2009-12-17


尊敬的E动网用户:


       2009年12月17日起英文.cn域名价格调整,具体如下:
    
直接客户注册续费均 68元/年,代理商价格详见代理价格表。
    

       感谢您对中国E动网的支持和信赖!如有疑问,欢迎和我们联系!
 
 
                                                                                 中国E动网
                                                                                           即日